Om Tysnes bolig

Tysnes bolig AS var stifta i år 2007 av nåværende eigarar som er Trond Tvedt, Karl Aage Tvedt og Sigvard Madsen.
Selskapet vart stifta i kjølvannet av «prosjekt 3012» som var eit kommunalt prosjekt som skulle bidra til at Tysnes kommune oppnådde 3000 innbyggere innan år2012.

Visjonen til selskapet var å tilby rimelige leiligheter i heile Tysnes kommune. Fram til år 2007 hadde det historisk vore bygd lite leiligheter på Tysnes, og slik var det vanskelig å «prøve» bu Tysnes. Når ein ville flytta til Tysnes måtte ein gå rett i gong å bygga seg einebustad, noko som kan virka litt skremmande for nokon. Siden oppstarten har Tysnes bolig As oppført 52 leiligheter og småhus i forskjellige byggefelt rundt på Tysnes. 23 av leilighetene er solgt til ungdom under 23 år.

Hus står ikkje tomme på Tysnes, så med andre ord. Jo fleire husvære, jo fleire innbyggere! Tysnes bolig AS skal forsetta å ta sitt samfunnsansvar til krampen tar oss!